Potraviny Slovenska

ABEL plus, spol. s.r.o.

ABEL plus, spol. s.r.o.
Poľnohospodárska prvovýroba zameraná na chov kôz a spracovanie mlieka.

O nás...Sme ekologicky hospodáriaca farma a nami produkované mlieko a mäso z jatočných kozliat opakovane získava certifikát „Produkt ekologického poľnohospodárstva – bioprodukt“. Hlavnou činnosťou podnikania našej spoločnosti je poľnohospodárska prvovýroba, zamerané na chov kôz, plemena kozy sánskej, bielej, spracovanie mlieka. So šľachtiteľským chovom je úzko spojený aj predaj odchovaných plemenných kozičiek a jatočných capkov na export. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti spoločnosti je tiež spracovanie kozieho i kravského mlieka na výrobky s veľkou škálou použitia.