Potraviny Slovenska

Agile s.r.o.

Pestovanie obilnín, olejnín a silážnej kukurice.

O nás...Spoločnosť bola založená v apríli 1994. Hlavnou činnosťou je poľnohospodárska výroba, nákladná a osobná doprava, predaj a servis poľnohospodárskej techniky a obchodná činnosť. Spoločnosť hospodári na výmere 1045 ha poľnohospodárskej pôdy. V osevnom postupe majú rozhodujúce miesto obilniny, olejniny a silážna kukurica, ktorú dodávame našej dcérskej spoločnosti na výrobu metánu v bioplynovej stanici a na následnú výrobu elektrickej energie.