Potraviny Slovenska

AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.

Pestovanie obilnín, olejnín, krmovín. Produkcia mlieka. Chov hovädzieho dobytka a oviec.

O nás...Akciová spoločnosť AGRIO Liptovský Ondrej pestuje na 1 609 ha ornej pôdy obilniny, olejniny a krmoviny. Živočíšna výroba nášho podniku je prioritne zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka. Je zastúpený plemenami Pinzgau, Holstein a Charolais. Na farme v Liptovskej Porúbke sa pýšime chráneným šľachtiteľským chovom Pinzgauského plemena. Okrem dobytka chováme šľachtiteľsky aj ovce a bahnice plemena Zošľachtená valaška. Časť zvierat je odchovávaná v podmienkach wellfare-u. Populáciu pinzgauského plemena máme zaradenú v ohrozených druhoch zvierat.