Potraviny Slovenska

AGRO-COOP a.s. Klátová Nová Ves, farma Krásno

Živočíšna výroba: dojnice, ošípané, brojlerové kurčatá. Výroba mlieka