Potraviny Slovenska

AGRO MERNÍK s.r.o.

AGRO MERNÍK s.r.o.
Ekologická farma. Chov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní. Produkcia mäsa a mäsových výrobkov.

Kontakty

O nás...Firma AGRO MERNÍK s.r.o. je ekologickou farmou, ktorej hlavnou činnosťou je chov hospodárskych zvierat. Na farme chováme:
  • Hovädzí dobytok plemien Aberdeen-Angus, Charolais a Slovenský strakatý dobytok

  • ">Ovce plemena Rommey Marsch

  • Kozy plemena Biela krátkosrstá koza

  • Ošípané, KoneStratégiou našej ekologickej farmy je chov čistokrevného dobytka mäsového typu plemena Aberdeen Angus u hovädzieho dobytka, Romney Marsh u oviec a Bielej strakatej kozy, zamerané na produkcia mäsa a mäsových výrobkov bio-kvality, ktoré sa priamo spracúváva na farme na registrovanom bitúnku.