Potraviny Slovenska

AGRO - MOLD a.s.

AGRO - MOLD a.s.
Pestovanie obilnín, olejnín a krmovín. Chov hovädzieho dobytka a oviec. Výroba a predaj mliečnych výrobkov.

O nás...Spoločnosť AGRO - MOLD sa venuje poľnohospodárskej výrobe. Obhospodaruje 3 768,77 ha ornej pôdy, na ktorej pestuje obilniny, olejniny a krmoviny. V rámci živočíšnej výroby sa venuje chovu hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka a mäsa a chovom oviec. Z kravského a ovčieho mlieka vyrába a predáva rôzne druhy mliečnych výrobkov.