Potraviny Slovenska

Agrodružstvo - S, Revúca

Chov hovädzieho dobytka, oviec a produkcia mlieka.

O nás...Hlavným predmetom činnosti družstva je podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe. Živočíšna výroba je zameraná prevažne na chov hovädzieho dobytka a chov oviec. V chove hovädzieho dobytka nosným programom je chov kráv bez trhovej produkcie mlieka spojený z odchovom a predajom mliečnych výkrmových teliat a odchov jalovičiek na vlastnú reprodukciu základného stáda.. V chove oviec plemena zošľachtená valaška máme vytvorené dve základné stáda z toho jedno je ako úžitkový chov a druhé stádo je šľachtiteľský chov s produkciou jahničiek pre rozširovanie vlastného chovu a odchov plemenných baranov na aukčné trhy v počte cca 25 – 30 kusov ročne.