Potraviny Slovenska

Agrofarma, spol. s.r.o., Nálepkovo

Agrofarma, spol. s.r.o., Nálepkovo
Chov hovadzieho dobytka, oviec. Predaj ovčieho mlieka a syra.

O nás...Našou činnosťou je výroba a predaj poľnohospodárskych produktov formou ekologického hospodárstva. Odvetvie živočíšnej výroby je zamerané na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie a chov oviec s trhovou produkciou mlieka a výroby hrudkového syra.