Potraviny Slovenska

Agronova Eko s.r.o.

Agronova Eko s.r.o.
Chov kráv na predaj hovädzieho mäsa. Pestovanie liečivých rastlín.

O nás...Prvé zvieratá do nášho chovu sme kúpili v polovici roka 2010. Chováme hovädzí dobytok plemena Pizgauské a Limousine. Zámerom firmy je sezónna produkcia mladého zástavového dobytka, ktorý je odchovávaný pod matkami na pasienkoch tohto malebného kraja. Dbáme na dodržiavanie pohody zvierat. Zvieratá majú neobmedzený voľný pohyb medzi ustajňovacími priestormi a pasienkami. Časť produkcie zástavového dobytka je realizovaná bezstresovou porážkou cez vlastný bitúnok formou mäsa vo vlastnej mäsovýrobe. V rastlinnej výrobe začíname v roku 2015 s pestovaní liečivých rastlín.