Potraviny Slovenska

Agropoint s.r.o., farma Mojšova Lúčka

Chov hovädzieho dobytka

Náš chov...Naša farma sa venuje chovu dojčiacich kráv alebo tvz. kráv bez trhovej produkcie mlieka. Chovnú základňu tvoria čistokrvné zvieratá i krížence mäsových plemien. Sú to plemená charolais, limousine, blonde d´aquitaine ale aj slovenský strakatý dobytok, či maďarský stepný dobytok.Ponúkame Vám kúpu prírodných poľnohospodárskych produktov....Pri chove nepoužívame žiadne škodlvé chemické hnojivá ani príkrmy. Snažíme sa vyhovieť aj zákazníkom so špecifickými potrebami. Okrem toho ponúkame na predaj 2-ročné plemenné býky Blonde d´Aquitaine.