Potraviny Slovenska

AGROSEV, spol. s r.o.

AGROSEV, spol. s r.o.
Pestovanie obilnín, olejnín, kukurice a krmovín. Chov oviec a hovädzieho dobytka. Produkcia kravského a ovčieho mlieka.

Kontakty

O nás...Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. patrí na Slovensku medzi veľké poľnohospodárske firmy. Podnik hospodári na výmere 5200 ha pôdy, z tejto výmery je 2500 ha ornej. Obhospodarované sú polia od Zvolenskej Slatiny po Lovinobaňu. Pestujeme obilniny, olejniny, kukuricu a krmoviny. Živočíšna produkcia je zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec a je lokalizovaná v niekoľkých farmách. Chované sú plemená hovädzieho dobytka Holstein a Slovenský strakatý.