Potraviny Slovenska

Agrosúča a.s., Horná Súča

Rastlinná a živočíšna výroba, chov hovädzieho dobytka a oviec. Produkcia mlieka, mäsa a mliečnych výrobkov.

Kontakty

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 7:00 - 15:00

O nás...Spoločnosť Agrosúča podniká v katastri obce Horná Súča, v oblasti Bielych Karpát, kde sú znevýhodnené výrobné podmienky v rámci poľnohospodárstva. Na ornej pôde pestuje obilniny, olejniny, strukoviny, kukuricu na siláž a krmoviny. V živočíšnej výrobe sa zameriava na chov hovädzieho dobytka na mäso a mlieko a oviec. Vyprodukované mlieko spracováva vo vlastnej malej mliekarni a vyrába netradičné mliekárenské výrobky - oštiepok, chabovec, bryndza, ovčí syr.