Potraviny Slovenska

AT TATRY spol. s.r.o.

AT TATRY spol. s.r.o.
Pestovanie a predaj rastlinných produktov. Chov dobytka a oviec.

Kontakty

O nás...Spoločnosť AT TATRY, s.r.o. hospodári na cca 3 000 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho cca 1 900 ha ornej pôdy. Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na rastlinnú výrobu, pretože pestujeme všetky základné poľné plodiny: pšenicu, jačmeň jarný, raž, repku olejnú a zemiaky. Živočíšna výroba je orientovaná na chov oviec šľachtiteľského stáda - zušľachtená valaška a na chov kráv bez trhovej produkcie.