Potraviny Slovenska

Biely potok a.s.

Biely potok a.s.
Chov raticovej zveri pre poľovnícke účely.

O nás...Spoločnosť Biely potok, a.s. Považská Bystrica sa vo svojej činnosti zameriava na intenzívny chov raticovej zveri s veľmi hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou na poľovnícke a chovateľské účely. Zámerom je tiež osviežovanie krvi v iných lokalitách v zmysle poľovníckej rajonizácie Slovenska. Jelenia zver je chovaná samostatne vo vytvorených oddeleniach rozdelená podľa veku a pohlavia. Predmetom činnosti je aj spravovanie lesných pozemkov vo vlastníctve spoločnosti pri dodržiavaní zásad obhospodarovania lesov.