Potraviny Slovenska

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Dan - Slovakia Agrar, a.s.
Pestovanie obilnín, olejnín a kukurice. Chov ošípaných a hovädzieho dobytka s produkciou mlieka.

Kontakty

O nás...Dan-Slovakia Agrar, a.s. je v súčasnosti najväčším producentom ošípaných na Slovensku. Okrem nich chová hovädzí dobytok s trhovou produkciou mlieka. Odvetvie rastlinnej výroby v súčasnosti obhospodaruje 5700 ha poľnohospodárskej pôdy. Produktmi rastlinnej výroby sú kukurica, pšenia, jačmeň a repka.