Potraviny Slovenska

EKO - družstvo Kalinka

Chov a predaj oviec, danielov a muflónov.

O nás...Eko-družstvo Kalinka vzniklo ako nástupnícka organizácia po rozdelení Roľníckeho družstva Slatinské Lazy v roku 1993. Zaoberá sa klasickou poľnohospodárskou výrobou, predovšetkým chovom oviec. Viac ako 25 rokov sa venujeme chovu danielej a muflónej zveri vo svojej zverofarme o výmere 130 ha. Chov zveri prebieha extenzívnym spôsobom s dôrazom na čo najlepšie zachovanie prirodzených prírodných podmienok, v ktorých zver žije.