Potraviny Slovenska

ELESKO FOREST s.r.o.

ELESKO FOREST s.r.o.
Chov raticovej zveri a rýb. Výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov zo zveriny.

O nás...Spoločnosť Elesko Forest s.r.o., Bratislava sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na obhospodárovanie lesných pozemkov a chov raticovej zveri s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely. Z dôvodu nárastu záujmu o mäso z diviny, sme našu ponuku rozšírili o ELESKO DELIKATESY - produkty z diviny (jeleň, daniel, srnec, muflón, diviak). Mäso je kuchynsky opracované, hlbokozmrazené, balené v spotrebiteľských baleniach od 0,2-2kg. Okrem mäsa ponúkame aj rôzne mäsové výrobky z diviny.