Potraviny Slovenska

Farma Kuchyňa - GGH s.r.o.

Farma Kuchyňa - GGH s.r.o.
Chov hovädzieho dobytka. Prevádzka bitúnku a predaj hovädzieho mäsa.

O nás...Farma Kuchyňa je rodinná farma s pastevným chovom hovädzieho dobytka a vlastným bitúnkom. Aj keď je tento spôsob chovu mimoriadne náročný, zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu hovädzieho mäsa s minimálnym množstvom akýchkoľvek umelých prvkov a látok, ako aj v neposlednom rade dobré životné podmienky chovaných zvierat.