Potraviny Slovenska

Farma Veles

Farma Veles
Chov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Produkcia kravského, ovčieho, kozieho mlieka a hovädzieho mäsa. Výroba a predaj mliečnych výrokov.

O nás...Naša rodina sa zaoberá chovom hospodárskych zvierat 13 rokov. Našou hlavnou myšlienkou je chovať zvieratá tradičným spôsobom tak ako sa chovali kedysi. Záleží nám na tom, aby ľudia nezabudli ako vyzerajú a chutia pravé a zdravé gazdovské potraviny, ktoré si tiež môžete zakúpiť priamo na našej farme. Na farme chováme hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané. Vyprodukované mlieko spracovávame vo vlastnej mini mliekarni. Okrem mliečnych výrobkov predávame hovädzie mäso, jahňatá, kozľatá, jatočné ošípané, odstavčatá a prasiatka na pečenie.