Potraviny Slovenska

FIAM agro services, s.r.o.

FIAM agro services, s.r.o.
Chov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných. Produkcia ovčieho mlieka a hovädzieho mäsa. Výroba a predaj mliečnych výrokov.

Kontakty

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 7:00 - 15:00

O nás...BIO farma Ďačov produkuje biopotraviny v ekologickom poľnohospodárstve a uskutočňuje predaj z dvora. Na farme chováme BIO hovädzí dobytok, ovce a ošípané. Produkujeme tradičný ovčí BIO syr a regionálne ovčie špeciality - syr, údený syr, parené syry, žinčica, bryndza, korbáčiky, nite. Koždoročne organizujeme podujatia na začiatku a konci ovčiarskej sezóny a na dožinky.