Potraviny Slovenska

FirstFarms Agra M s. r. o.

FirstFarms Agra M s. r. o.
Pestovanie obilnín, olejnín a krmovín. Chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka.

O nás...Spoločnosť FirstFarms uskutočňuje svoje investície do poľnohospodárstva v strednej Európe zodpovedne a profesionálne. Zámerom spoločnosti je prostredníctvom svojich aktivít prispieť k tomu, aby spotrebiteľom boli ponúknuté poľnohospodárske produkty vysokej kvality a zároveň aj chrániť životné prostredie a zabezpečiť životné podmienky zvierat (tzv. animal welfare). V rámci rastlinnej výroby pestuje obilniny, olejniny a krmoviny. Na farmách chová hovädzí dobytok s trhovou produkciou mlieka.