Potraviny Slovenska

Hovädzie mäso delené – odležané a BIO

Pre naozajstných kulinárov a odborníkov sme pripravili produkty z hovädzieho mäsa , ktoré je pripravované s láskou a podľa správnej mäsiarskej praxe.

Nadviazali sme spoluprácu s firmou / farmou a bitúnkom/, ktorej naozaj záleží na kvalite.

Bitúnok je určený pre spracovanie zvierat VÝHRADNE Z EKOLOGICKÝCH CHOV, aby sa úplne vylúčila možnosť zámeny mäsa za konvenčné (neekologické) mäso. Pri chove zvierat nepoužívajú antibiotiká, hormonálne liečivá a regulátory, absolútne vylúčené je použitie krmív s obsahom GMO alebo krmivá pri ktorých boli použité pesticídy alebo umelé hnojivá.

Popri snahe ponúknuť zákazníkom mäso v zaručenej kvalite bio od zvierat s prevereným pôvodom rovnaký dôraz kladú aj na maximálnu kulinársku kvalitu ponúknutého mäsa. Keďže výsledná kvalita hovädzieho mäsa je veľmi závislá od postupov pred, počas a po porážke, celý bitúnok je konštrukčne riešený tak, aby dokázal zabezpečiť všetky potrebné požiadavky:

  • bezstresová porážka zvierat

  • postupné vychladzovanie mäsa

  • meranie pH v mäse zvieraťa a následné určenie spôsobu zrenia a doby trvanlivosti

  • približne 7 dní suchého zrenia vo vise v chladiacej komore

  • rozrábka do malospotrebiteľských vákuových balení

  • následné zrenie pri teplote 0,5 °C vo vákuových baleniach

Bitúnok a rozrábka je oficiálne schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, má pridelené registračné číslo, podlieha veterinárnemu dozoru, KAŽDÉ odporazené zviera je veterinárne prehliadnuté a  KAŽDÉ odporazené zviera podlieha laboratórnym testom na Enterobacteriacea (E – coli) a salmonelu, takže je zabezpečená maximálna zdravotná bezpečnosť mäsa.

Štandardná doba spotreby mäsa je 30 dní od porážky, pričom mäso je pripravené na distribúciu cca. 10 dní po porážke, t.j. obchodnej sieti ostáva cca. 20 dní na predaj. Požadovaná teplota chladenia je max. 4 °C. Mäsá, ktoré obsahujú kosti alebo viac tukových blán majú dobu spotreby cca. 21 dní (rebrá, špikové kosti a pod.). Vnútornosti majú dobu spotreby cca. 5 dní. Doba spotreby steakových druhov mäsa je 6 týždňov.

Je naozaj len na vás , aký typ mäsa si vyberiete , myslím tým na druh , a my vám zabezpečíme taký kus , ktorý potrebujete a pri správnom postupe prípravy naozaj zažijete pravú chuť kvalitného mäsa.