Potraviny Slovenska

Hydinárska farma Pašienka - Tomašíkovo

Hydinárska farma Pašienka - Tomašíkovo
Chov, spracovanie a predaj hydiny

O nás...Hydinárska farma Pašienka sa nachádza 3 km od obce Tomášikovo, v časti Pašienka. Hlavnou činnosťou je chov, spracovanie a predaj hydiny. Špecializujeme sa na kačice Mulard (husokačky), kde sa ako jediný na Slovensku zaoberáme chovom týchto kačíc od vyliahnutia až po predaj konečného produktu.Našim hlavným produktom sú gazdovské, očistené, vychladené husokačice s drobkami so 100% zárukou čerstvosti. Okrem toho predávame sezónne kurčatá, morky, vykŕmené husi a vykŕmené husokačky s veľkou pečeňou.