Potraviny Slovenska

Ing. Juraj Petranský - SHR

Chov oviec, výroba ovčieho syra.

Kontakty

O nás...Chováme ovce a vyrábame ovčí syr.