Potraviny Slovenska

ISOKMAN trading export import, s.r.o.

Chov oviec a koní. Produkcia ovčieho mlieka. Export a import hovädzieho dobytka.

O nás...Isokman Trading Export Import s.r.o. je rodinná firma založená Ing. Emilom Laukom v roku 1992. Prevádzka farmy Isokman vrátane ovčína, chovu koní, agropenziónu s možnosťou ubytovania a konferenčných priestorov ako aj zberné stredisko pre vývoz HD do zahraničia spĺňajúce normy EU sa nachádza vo Zvolene v časti Baková Jama. Naša firma obhospodaruje do 300 ha poľnohospodárskej pôdy. Na farme Isokman, Bakova Jama sa venujeme chovu oviec plemena cigája. Je to plemeno kombinovanej mliekovo-mäsovej úžitkovosti. V chove sa zameriavame na produkciu kvalitného ovčieho mlieka.