Potraviny Slovenska

Jäger - Sk, s.r.o.

Jäger - Sk, s.r.o.
Chov oviec a daniela škvrnitého. Predaj mäsa a živých zvierat.

O nás...Myšlienka vytvoriť túto formu podnikania bola založená na princípe zachovania kultúrno spoločenského dedičtva predkov obce Kopernica, rozvoj chovu mäsového typu oviec a udomácnenie daniela škvrnitého v tejto oblasti. Po štyroch rokoch urputného boja s vrátením pozemkov po predkoch, sme pristúpili k tvorbe priestorov pre daniela škvrnitého a príprave pasienkov pre chov oviec Romney marsh. V našej ponuke je odpredaj jahniat, jedincov daniela do ďalšieho chovu a mäsa.