Potraviny Slovenska

Jager Slovakia, s.r.o.

Poľnohospodárska výroba, chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

Kontakty

O nás...Na farme chováme hovädzí dobytok, ovce a kozy.