Potraviny Slovenska

JINEX s.r.o. - Mäsiarstvo Nedzbala

JINEX s.r.o. - Mäsiarstvo Nedzbala
Spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov.

Nie je mi jedno, aké mäso ponúkam...Mäso, ktoré spracúvame dovážame od chovateľov zo žilinského regiónu, ktorí vedia zaručiť čerstvosť a kvalitu. Z menšej časti dovážame mäso z Česka a Nemecka. Denne spracujeme okolo 7 ton mäsa a vyrobíme asi 5 ton výrobkov. Mäso väčšinou spracujeme do 24 hodín, pretože je u nás čerstvosť na prvom mieste. Výrobky rozvážame našim zákazníkom do obchodov, reštaurácií a ďalším klientom.Náš sortiment tvoria - mäkké mäsové výrobky, nárezy, mäkké salámy, trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky, varené výrobky, údené mäsové výrobky.