Potraviny Slovenska

Július Kalnay - Vodná nádrž Búč

Chov rýb.

Kontakty

O nás...Nádrž je napúšťaná prírodným prameňom a dvomi ramenami, takže má dostatočný prítok po celý rok. Časť je zarastená a lemovaná trstinou s bohatou mikroflórou a mikrofaunou. Nachádzajú sa v nej kapitálne ryby, ktoré kvôli bohatej vegetácii a neprístupnosti terénu nebolo možné vyloviť. Žijú tu rôzne druhy rýb: kapor, lieň, amur, pleskáč, červenica, karas, lieň, sumec, šťuka, zubáč, ostriež... Tento rybársky revír už čoskoro odhalí svoje tajomstvo spolu s nasadenými ďalšími kapitálnymi kaprami, ktoré tu žijú ako v raji. Takto vznikol aj názov tohto revíru: CARP RAJ – RAJ KAPROV. Sú tu ideálne podmienky pre lov.