Potraviny Slovenska

KOLTER a.s. - obchod so živými sladkovodnými rybami

Nákup a predaj násadových a tržných sladkovodných rýb. Produkcia rybieho plôdika.

Kontakty

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

O nás...Hlavnou obchodnou činnosťou firmy Kolter a.s. je nákup a predaj násadových a tržných sladkovodných rýb s orientáciou na produkciu rýb z južných Čiech (Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Tábor). K ďalším činnostiam patrí: podnikateľské poradenstvo v chove rýb, využívanie rybníkov, špeciálnych rybochovných zariadení a iných vodných plôch na produkciu rybieho plôdika, násadových, tržných a generačných rýb, zarybňovanie vybraných údolných nádrží a iných vodných plôch násadovými rybami, sádkovanie rýb a doprava rýb.