Potraviny Slovenska

Loišov dvor, spol. s.r.o. - farma Baška

Loišov dvor, spol. s.r.o. - farma Baška
Chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Produkcia mlieka. Výroba predaj mliečnych výrobkov.

O nás...Za základ svojej výroby považuje dodržiavanie tradícií pri samotnej výrobe, kvalitné životné pohodlie pre zvieratá, starostlivosť o nich a lásku, ktorú vkladajú zamestnanci farmy do svojej práce. Cieľom existencie a fungovania farmy je prinášať na rodinné stoly potraviny a produkty, ktoré sú plné vitamínov a živín potrebných pre rast a udržanie zdravia celej rodiny. Farma sa zaoberá výrobou mlieka a produktov z mlieka kôz, kráv a ovcí.