Potraviny Slovenska

Mäsiarstvo ERTEL - Ing. Peter Ertel

Mäsiarstvo ERTEL - Ing. Peter Ertel
Výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov.

O nás...Ing. Peter Ertel Mäsovýroba Koš, sa zaoberá rozrábkou jatočných zvierat slovenského pôvodu, výrobou a predajom mäsa a mäsových výrobkov. Firma podporuje slovenských poľnohospodárov, chovateľov a výrobcov.