Potraviny Slovenska

MIK, s.r.o.

Spracovanie jatočných zvierat, hydiny a diviny a výroba mäsových výrobkov.

O nás...Spracovanie jatočných zvierat, hydiny a diviny a výroba mäsových výrobkov.