Potraviny Slovenska

Mliečna farma Bukovina

Mliečna farma Bukovina
Chov oviec a hovädzieho dobytka. Výroba výrobkov z ovčieho a kravskéko mlieka.

Kontakty

O nás...Na farme Bukovina chováme hovädzí dobytok a ovce. Z nášho mlieka vyrábame jogurty, korbáčiky, žinčicu, smotanu, maslo a parenicu.