Potraviny Slovenska

MOVIS-AGRO, AK, spol. s.r.o., Skalica

MOVIS-AGRO, AK, spol. s.r.o., Skalica
Chov a predaj býkov, kráv a jalovíc a brojlerových kurčiat

O nás...Spoločnosť Movis-Agro, AK, s.r.o. Skalica chová od roku 2005 čistokrvné plemeno mäsový simentál bezrohý. Chov má od roku 2007 štatút Šľachtiteľského chovu od roku 2008 chovu prostého IBR. Okrem chovu mäsového simentálu sa venujeme chovu brojlerových kurčiat v 11 halách. Pre rekreačné a záujmové účely chováme teplokrvné kone plemena haflinger a slovenský teplokrvník.