Potraviny Slovenska

Národný žrebčín š.p. Topoľčianky

Národný žrebčín š.p. Topoľčianky
Prevádzka národného žrebčína. Chov plemenných koní. Chov hovädzieho dobytka

O nás...Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. Vedie plemenné knihy lipicana, Hucul, Arab a vedie centrálnu evidenciu koní na Slovensku. Žrebčín patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa.Doplnkovo sa venujeme chovu hovädzieho dobytka. Na rekonštruovanej a modernizovanej farme chováme 300 kusov hovädzieho dobytka holsteinského plemena, z toho 140 dojníc. Priemerná dojivosť predstavuje 8000 l mlieka za normovanú laktáciu.