Potraviny Slovenska

NOURUS Mäso s.r.o.

NOURUS Mäso s.r.o.
Prevádzka bitúnku.

O nás...Bitúnok nakupuje živé jatočné ošípané hlavne od slovenských chovateľov. Okrem toho sú našimi dodávateľmi aj farmy z Holandska, Nemecka, Maďarska a Čiech. Vďaka vysokej kvalite živých zvierat a modernej technológii porážky sú naše výrobky vyhľadávaným artiklom.