Potraviny Slovenska

Oľga Apoleníková - salaš Pružina

Oľga Apoleníková - salaš Pružina
Rastlinná výroba. Chov oviec, mliečna produkcia a výroba ovčieho hrudkového syra.

O nás...Salaš sa zaoberá rastlinnou výrobou, mechanizačnou výrobou, výrobou kŕmnych zmesí pre vlastnú spotrebu, živočíšnou výrobou, ktorá pozostáva z chovu oviec, odchovu veľkonočných jatočných jahniat, produkcie ovčieho mlieka s následnou výrobou ovčieho hrudkového syra. Mlieko sa získava dojením oviec vo vlastnej dojárni. Nadojené a prefiltrované mlieko je následne spracované v malej syrárničke, ktorá je vybudovaná podľa noriem. Vyrobený ovčí hrudkový syr sa predáva vo vlastnej predajni, ktorá je súčasťou areálu farmy.