Potraviny Slovenska

Orava Milk záujmové združenie

Orava Milk záujmové združenie
Spracovanie kravského mlieka a výroba mliečnych výrobkov.

O nás...Orava milk záujmové združenie prevádzkuje v obci Leštiny malú miekareň. Z oravského mlieka vyrába maslo, cmar jogurtové mlieko a slaný syr.