Potraviny Slovenska

OVISFARMA SK, s. r. o.

OVISFARMA SK, s. r. o.
Chov oviec a psov. Výroba výrobkov z ovčieho mlieka. Farmárske potreby.

Kontakty

Otváracie hodiny

Denne: 8:00 - 18:00

O nás...Ovisfarma s.r.o. obhospodaruje 252 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Udiča. Hlavnou činnosťou poľnohospodárskej prvovýroby je chov oviec plemena cigája v počte 650 ks. Ovce sú dojné, zamerané na produkciu mlieka, z ktorého sa následne vyrába ovčí hrudkový syr. Nadojené mlieko sa spracováva v malej mliekarni, ktorá je prispôsobená všetkým EU normám. Výrobky z ovčieho mlieka predávame priamo na farme. Zaoberáme sa tiež chovom psov plemena Border Collie a rekreačne aj chovu koní. Okrem chovu sa venujeme predaju poľnohospodárskych potrieb a poradenstvu.