Potraviny Slovenska

Pasienkové spoločenstvo – p. s. Rakovec nad Ondavou

Chov zveri - muflón, daniel, jeleň, srnec.

O nás...Chov muflóna, daniela jeleňa a srnca vo zvernici za účelom vytvorenia atraktívneho životného prostredia pre domácich obyvateľov a rozvoj turistického ruchu, odpredaja zvierat iným chovateľom, odpredaja zvierat na mäsovýrobu, spoplatneného predaja zvierat na odstrel pre poľovné účely.