Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom

Rastlinná výroba - obilniny, olejoviny, zemiaky, krmoviny. Chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Produkcia mlieka, mäsovýroba a pekárenska výroba.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom hospodári na 1 733 ha ornej pôdy. Pestuje krmoviny pre živočíšnu výrobu, obininy, kukuricu a zemiaky. V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Hlavnými produktmi sú: hovädzie a bravčové mäso, ktoré sa dostáva do finálnej podoby na bitúnku. Významným produktom je aj mlieko. V mäsovýrobe sa  spracováva bravčové a hovädzie mäso a vyrábajú sa mäsové výrobky. V družstevnej pekárni sa pečie 2-krát denne čerstvý chlieb a iné pekárenské výrobky.