Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“

Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“
Rastlinná výroba - krmoviny, zemiaky. Chov hovädzieho dobytka a oviec. Produkcia mlieka.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Bukovina sa v rastlinnej výrobe zaoberá pestovaním krmovín a zemiakov. Chová hovädzí dobytok plemena Slovenské strakaté s produkciou mlieka. Máme dve strediská pre chov oviec. Na Strelníkoch sa venujeme chovu plemena Zošľachtená valaška a na Povrazníku smeruje naša snaha k vybudovaniu stáda dojného typu plemena Lacaune. Na Strelníkoch sa ešte môžete stretnúť s klasickým typom salaša. Ovce produkujú mlieko a vlnu.