Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

Pestovanie obilnín. Chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka.

O nás...Pestovanie obilnín. Chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka.