Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Čingov

Poľnohospodárske družstvo Čingov
Rastlinná výroba - obilniny, olejniny, liečivé rastliny, zemiaky, krmoviny. Chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Produkcia mlieka a mäsovýroba.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Čingov hospodári na 1 318 ha ornej pôdy. Pestuje obilniny, olejniny, liečivé rastliny, zemiaky a krmoviny. V oblasti živočíšnej výroby sa orientuje na produkciu mlieka a bravčového a hovädzieho mäsaChová hovädzí dobytok plemena pinzgauské a červenostrakaté a ošípané plemena biele ušľachtilé. V oblasti mäsovýroby sa snaží vyrábať hlavne špeciality z regiónu. V súčasnosti má výraba viac 30 druhov mäsových výrobkov.