Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady

Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady
Pestovanie obilnín, olejnín, strukovín, krmovín. Produkcia mlieka. Chov hovädzieho dobytka a ošípaných.

O nás...Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hospodári na 4 556 ha ornej pôdy. Pestuje obilniny, olejniny, strukoviny a krmoviny. V živočíšnej výrobe sa venuje chovu hovädzieho dobytka s produkciou mlieka a chovu ošípaných. Na stredisku Malé Zálužie sú prasnice zaradené v šľachtiteľskom chove – Biela ušľachtilá.