Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Pestovanie obilnín, olejnín, kukurice, cukrovej repy a krmovín. Chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Predaj surového kravského mlieka, zástavových býčkov a ošípaných.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom podniká v poľnohospodárskej výrobe v okrese Ilava. V štruktúre rastlinnej výroby sú zastúpené obiloviny, cukrová repa, repka olejná, slnečnica, kukurica na zrno a siláž a krmoviny. Družstvo sa orientuje na chov dojníc plemena čierny holštain s pridelenou ročnou produkčnou kvótou 1 932 000 litrov mlieka. Predáva surové kravské mlieko, mliečne zástavové býčky a ošípané.