Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce

Rastlinná výroba. Chov hovädzieho dobytka a oviec. Spracovanie mlieka.

O nás...Našou činnosťou je výroba a predaj poľnohospodárskych produktov. Rokmi overenými postupmi získavame vysoko kvalitné plodiny a živočíšne výrobky. Úplne bez použitia škodlivých chemických hnojív, či príkrmov. Chováme hovädzí dobytok a ovce a spracúvame naše vyprodukované mlieko.