Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Rastlinná výroba - obilniny, olejniny, strukoviny, cukrová repa a krmoviny. Chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Produkcia mlieka, mäsovýroba.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Hlohovec vzniko v roku 1976. Hospodári na 4 343 ha pôdy, kde pestuje obilniny, olejniny, strukoviny, kukuricu, cukrovú repu a krmoviny. Z trvalých kultúr je to pestovanie vinnča. V živočíšnej výrobe sa orientuje hlavne na produkciu mlieka, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných ako aj produkciu plemenných prasničiek. V obchodnej činnosti družstvo prevádzkuje bitúnok s odbytom mäsa a vlastných mäsových výrobkov. Taktiež predávava kvalitné sudové, fľaškové a akostné vína.