Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Klatov

Chov hovädzieho dobytka a oviec. Produkcia mlieka, mäsa a výroba ovčieho syra.

O nás...



Na poľnohospodárskom družstve chováme hovädzí dobytok a ovce. Produkujeme mlieko, mäso a vyrábame ovčí syr.