Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Klatov

Chov hovädzieho dobytka a oviec. Produkcia mlieka, mäsa a výroba ovčieho syra.

O nás...Na poľnohospodárskom družstve chováme hovädzí dobytok a ovce. Produkujeme mlieko, mäso a vyrábame ovčí syr. 


ZNAČKA KVALITY

ZNAČKA KVALITY

REKLAMNÉ BANNERY